Coldplay – What If

What if there was no lie
Nothing wrong, nothing right
What if there was no time
And no reason, or rhyme
What if you should decide
That you don’t want me there by your side
That you don’t want me there in your life
What if I got it wrong
And no poem or song
Could put right what I got wrong
Or make you feel I belong

What if you should decide
That you don’t want me there by your side
That you don’t want me there in your life

Ooh ooh-ooh, that’s right
Let’s take a breath, jump over the side
Ooh ooh-ooh, that’s right
How can you know it, if you don’t even try
Ooh ooh-ooh, that’s right

Every step that you take
Could be your biggest mistake
It could bend or it could break
That’s the risk that you take

What if you should decide
That you don’t want me there in your life
That you don’t want me there by your side

Ooh ooh-ooh, that’s right
Let’s take a breath, jump over the side
Ooh ooh-ooh, that’s right
How can you know when you don’t even try
Ooh ooh-ooh, that’s right

Oh – Ooh ooh-ooh, that’s right,
Let’s take a breath, jump over the side.
Ooh ooh-ooh, that’s right,
You know that darkness always turns into light.
Ooh-ooh, that’s right

Album_Coldplay-XY

Prevod na srpski

Šta bi bilo

Šta bi bilo kad ne bi postojale laži
Ništa pogrešno, ništa ispravno
Šta bi bilo kad ne bi postojalo vreme
Ni razlozi, niti rime
Šta ako odlučiš
Da me ne želiš pored sebe
Da me ne želiš u svom životu
Šta ako sam pogrešno shvatio
I ako ni jedna poema niti pesma
Ne bi mogla ispraviti ono što sam pogrešno shvatio
Niti mi pružiti osećaj pripadanja

Šta ako odlučiš
Da me ne želiš pored sebe
Da me ne želiš u svom životu

Ooh ooh-ooh, tako je
Hajde da napravimo pauzu, preskočimo ogradu
Ooh ooh-ooh, tako je
Kako možeš da znaš, ako ni ne pokušaš
Ooh ooh-ooh, tako je

Svaki korak koji napraviš
Mogao bi biti tvoja greška najveća
Mogao bi iskriviti ili bi mogao slomiti
To je rizik koji preuzimaš

Šta ako odlučiš
Da me ne želiš pored sebe
Da me ne želiš u svom životu

Ooh ooh-ooh, tako je
Hajde da napravimo pauzu, preskočimo ogradu
Ooh ooh-ooh, tako je
Kako možeš da znaš, ako ni ne pokušaš
Ooh ooh-ooh, tako je

Ooh ooh-ooh, tako je
Hajde da napravimo pauzu, preskočimo ogradu
Ooh ooh-ooh, tako je
Znaš da se tama uvek u svetlo pretvori.
Ooh ooh-ooh, tako je

Prevod po zahtevu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles