Eminem – Kill You

When I was just a little baby boy,
my momma used to tell me these crazy things
She used to tell me my daddy was an evil man,
she used to tell me he hated me
But then I got a little bit older
and I realized, she was the crazy one
But there was nothing I could do or say to try to change it
cause that’s just the way she was

They said I can’t rap about being broke no more
They ain’t say I can’t rap about coke no more
(AH!) Slut, you think I won’t choke no whore
’til the vocal cords don’t work in her throat no more?!
(AH!) These motherf*ckers are thinking I’m playing
Thinking I’m saying the shit cause I’m thinking it just to be saying it
(AH!) Put your hands down bi*ch, I ain’t gonna shoot you
I’ma pull you to this bullet, and put it through you
(AH!) Shut up slut, you’re causing too much chaos
Just bend over and take it like a slut, OK Ma?
“Oh, now he’s raping his own mother, abusing a whore,
snorting coke, and we gave him the Rolling Stone cover?”
You god damn right bi*ch, and now it’s too late
I’m triple platinum and tragedies happen in two states
I invented violence, you vile venomous volatile bi*ches
vain Vicodin, vrinnn Vrinnn, VRINNN!
Texas Chainsaw, left his brains all
dangling from his neck, while his head barely hangs on
Blood, guts, guns, cuts
Knives, lives, wives, nuns, sluts

[Chorus]

Bi*ch I’ma kill you! You don’t wanna f*ck with me
Girls neither – you ain’t nothing but a slut to me
Bi*ch I’ma kill you! You ain’t got the balls to beef
We ain’t gonna never stop beefing I don’t squash the beef
You better kill me! I’ma be another rapper dead
for popping off at the mouth with shit I shouldn’t said
But when they kill me – I’m bringing the world with me
Bi*ches too! You ain’t nothing but a girl to me
.. I said you don’t, wanna f*ck with Shady (cause why?)
Cause Shady, will f*cking kill you (ah-ha ha)
I said you don’t, wanna f*ck with Shady (why?)
Cause Shady, will f*cking kill you..

Bi*ch I’ma kill you! Like a murder weapon, I’ma conceal you
in a closet with mildew, sheets, pillows and film you
Buck with me, I been through hell, shut the hell up!
I’m trying to develop these pictures of the Devil to sell ’em
I ain’t “acid rap,” but I rap on acid
Got a new blow-up doll and just had a strap-on added
WHOOPS! Is that a subliminal hint? NO!
Just criminal intent to sodomize women again
Eminem offend? NO! Eminem insult
And if you ever give in to him, you give him an impulse
to do it again, THEN, if he does it again
you’ll probably end up jumping out of something up on the 10th
(Ah!) Bi*ch I’ma kill you, I ain’t done this ain’t the chorus
I ain’t even drug you in the woods yet to paint the forest
A bloodstain is orange after you wash it three or four times
in a tub but that’s normal ain’t it Norman?
Serial killer hiding murder material
in a cereal box on top of your stereo
Here we go again, we’re out of our medicine
out of our minds, and we want in yours, let us in

[Chorus (first line starts “Or I’ma kill you!”)]

Eh-heh, know why I say these things?
Cause lady’s screams keep creeping in Shady’s dreams
And the way things seem, I shouldn’t have to pay these shrinks
this eighty G’s a week to say the same things TWEECE!
TWICE? Whatever, I hate these things
F*ck shots! I hope the weed’ll outweigh these drinks
Motherf*ckers want me to come on their radio shows
just to argue with ’em cause their ratings stink?
F*CK THAT! I’ll choke radio announcer to bouncer
from fat bi*ch to off seventy-thousand pounds of her
from principal to the student body and counselor
from in-school to before school to out of school
I don’t even believe in breathing I’m leaving air in your lungs
just to hear you keep screaming for me to seep it
OK, I’M READY TO GO PLAY
I GOT THE MACHETE FROM O.J.
I’M READY TO MAKE EVERYONE’S THROAT ACHE
You faggots keep egging me on
’til I have you at knifepoint, then you beg me to stop?
SHUT UP! Give me your hands and feet
I said SHUT UP when I’m talking to you
YOU HEAR ME? ANSWER ME!

[Chorus]
[first line starts “Or I’ma kill you!”, ninth line starts “Bi*ch I’ma kill you!”]

Ha ha, I’m just playing ladies
You know I love you

Prevod na srpski

Ubiću te

Kad sam bio mali dečak,
Moja mama mi je govorila ove ludosti
Govorila mi je da je moj tata bio zao čovek,
Govorila je da me je on mrzeo
Ali onda sam malo odrastao
I shvatio sam, ona je bila ta koja je bila luda
Ali ništa ja tu nisam mogao uraditi niti reći da pokušam to da promenim
Jer ona je jednostavno bila takva

Rekli su da više ne mogu da repujem o tome da sam švorc
Rekli su da više ne mogu da repujem o kokainu
(AH!) Droljo, misliš da neću gušiti ni jednu kurvu
dok glasne žile u njenom grlu više ne budu funkcionisale?!
(AH!) Ti je*ivetri misle da se zezam
Misle da govorim ta sranja jer to mislim samo da bih to govorio
(AH!) Spusti ruke dole ku*ko, neću pucati
Privući ću te ovom metku, i prosvirati ga kroz tebe
(AH!) Začepi droljo, praviš previše haosa
Samo se nagni i primi ga kao drolja, OK mama?
“Oh, sada repuje o rođenoj majci, zlostavlja kurvu,
Šmrka koku, a mi smo mu dali The Rolling Stone naslovnicu?”
Ti je*ena ku*ko, a sada je prekasno
Prodao sam tri miliona a tragedije se događaju u dve države
Izmislio sam nasilje, vi podle pakosne ku*ke
zalud Vicodin, brrrm, brm, brrrrrrrrrrm!
Teksaška motorna testera, ostavila je njegov mozak
da se njiše sa njegovog vrata, dok mu se glava jedva na njemu drži
krv, utrobe, pištolji, posekotine
noževi, životi, supruge, časne sestre, drolje

[Refren]

Ku*ko, ubiću te! Ne želiš sa mnom da se za*ebavaš
Devojke takođe – vi za mene niste ništa drugo do drolje
Ku*ko, ubiću te! Ti nemaš muda
Mi nikad nećemo prestati sa pakostima, ja neću smirivati situaciju
Bolje me ubite! Biću još jedan reper mrtav
Zbog toga što sam se izletao sa sranjima koje nisam trebao govoriti
Ali kada me ubiju – sa mnom će i svet da potone
I ku*ve! Ti za mene nisi ništa do jedna devojka
… Rekao sam, ne želiš sa Šejdijem da se za*ebavaš (zato što, zašto?)
Zato što će te Šejdi, je*ote, ubiti (ah-ha ha)
Rekao sam, ne želiš sa Šejdijem da se za*ebavaš (zašto?)
Zato što će te Šejdi, je*ote, ubiti

Ku*ko, ubiću te! Kao oružje kojim je počinjeno ubistvo, ima da te sakrijem
U ormar sa buđima, plahtama, jastucima i snimiću te
Razbij se sa mnom, prošao sam kroz pakao, začepi je*ote!
Pokušavam da razvijem ove slike đavola da bi ih prodao
Ja nisam “acid rep”, ali ja repujem na halucinogenima
Dobio sam novu lutku na naduvavanje i tek što su mi na nju dodali remen sa umetkom
Uuuuuups! Da li je to podsvesni mig? Ne!
Samo kriminalna namera da ponovo sodomiziram žene
Eminem uvreda? Ne! Eminem teška uvreda
I ako mu ikad popustiš, daješ mu podsticaj
Da to ponovo uradi, onda, on to ponovo uradi
Verovatno ćeš završiti iskačući iz nečega gore na 10-om
(Ah!) Ku*ko, ubiću te! Nisam to uradio ovo nije refren
Nisam te još ni drogirao u šumi da obojim šumu
Mrlja od krvi bude narandžasta nakon što je opereš tree ili četiri puta
U kadi, ali to je normalno, zar ne Normane?
Serijski ubica skriva materijal ubistva
U boci sa žitaricama na vrhu tvog sterea
Evo nas opet, nestalo nam je lekova
Van sebe smo, i želimo da se uvučemo tebi u glavu, pusti nas unutra

[Refren (počinje sa “Ili ću te ubiti!”)]

Eh-heh, znaš zašto govorim ove stvari?
zato što ženski vrisci stalno posećuju Šejdijeve snove
I kako se čini, ne bih trebao da plaćam ove psihijatre
Ovih osamdeset hiljada dolara nedeljno da ponavljam iste stvari duplo!
Dvaput? Šta god, mrzim ove stvari
Je*eš žestinu! Nadam se da će trava postati važnija od tih pića
Je*ivetri hoće da dođem na njihove radio emisije
Samo da bih se svađao s njima jer im je rejting očajan?
Je*eš to! Udaviću radio voditelja kao i izbacivača
od debele ku*ke da joj skinem 32 tone
od direktora do studentskog tela i savetnika
u školi i pre škole i van škole
ja čak i ne verujem u disanje, ostavljam vazduh u vašim plućima
samo da bih čuo kako i dalje vrištite da prestanem
Ok, spreman sam da idem da se igram
Dobio sam sataru od O.J.-a
Spreman sam da sredim da svakog zaboli grlo
Vi pederi nastavljate da me palite
dok mi ne dođete na nož, onda me molite da prestanem?
Začepi! Daj mi ruke i stopala
Rekao sam da začepiš kad ti govorim
Čuješ me? Odgovori mi!

[Refren]

Ha ha, devojke, samo se šalim
Vi znate da ja vas volim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles