Radiohead – Dollars and Cents

There are better things to talk about
Be constructive
Bear witness
We can use
Be constructive
With your blues

Even when its only warnings,
Even when you’re talking war games.

Oh why don’t you quiet down?
(Maybe I want peace and honesty)
Why don’t you quiet down?
(Maybe I want to live in the children’s land
And you know maybe, maybe I)
Why don’t you quiet down?
(Maybe I’ll wander the promised land
I want peace and honesty)
Why don’t you quiet down?
(I want to live in the promised land
And maybe wander the children’s land)
Quiet down! (Yeah, and there, there we can free)

You don’t live in a business world,
you never go out and you never stay in.
We all have goals in a liberal world,
living in times when I can stand it babe.

It’s all over baby’s crying,
its all over baby.
I can see out of here.
All over the planet’s dead,
all over the planet, so let me out of here.
All over the world.

Oh Why don’t you quiet down?
(Maybe I want peace and honesty)
Why don’t you quiet down?
(Maybe I want to live in the children’s land
And you know maybe, maybe I)
Why don’t you quiet down?
(Maybe I’ll wander the promised land
I want peace and honesty)
Why don’t you quiet down?
(I want to live in the promised land
And maybe wander the children’s land)
Quiet down! (Yeah, and there, there we can free)

We are the dollars and cents
and the pounds and pence
the mark and the yen
We are going to crack your little skulls
We are going to crack your little souls

We are the dollars and cents
and the pounds and pence
and the pounds and pence
We are going to crack your little skulls
We are going to crack your little souls

We are the dollars and cents

Prevod pesme

Dolari i centi

Ima boljih stvari o kojima možemo razgovarati
Budite konstruktivni
Pružite dokaze
Koje možemo upotrebiti
Budite konstruktivni
U svom bluzu

Čak i kada su to samo upozorenja,
Čak i kada je reč o ratnim igrama.

Oh zašto se ne stišate?
(Možda ja želim mir i iskrenost)
Zašto se ne stišate?
(Možda ja želim da živim u dečijoj zemlji
I, znaš, možda, možda ću ja)
Zašto se ne stišate?
(Možda ću lutati obećanom zemljom
Ja želim mir i iskrenost)
Zašto se ne stišate?
(Ja želim da živim u obećanoj zemlji
I možda da lutam dečijom zemljom)
Stišajte se! (Da, i tamo, tamo se možemo osloboditi)

Vi ne živite u poslovnom svetu,
vi nikad ne izlazite i nikad kući ne ostajete.
Svi mi imamo ciljeve u liberalnom svetu,
živimo u vremenu u kojem ja to mogu da podnesem, dušo.

Gotovo je, beba plače,
gotovo je dušo.
Vidim napolju
Na sve strane, planeta je mrtva,
širom planete, zato pusti me napolje.
Širom sveta.

Oh zašto se ne stišate?
(Možda ja želim mir i iskrenost)
Zašto se ne stišate?
(Možda ja želim da živim u dečijoj zemlji
I, znaš, možda, možda ću ja)
Zašto se ne stišate?
(Možda ću lutati obećanom zemljom
Ja želim mir i iskrenost)
Zašto se ne stišate?
(Ja želim da živim u obećanoj zemlji
I možda da lutam dečijom zemljom)
Stišajte se! (Da, i tamo, tamo se možemo osloboditi)

Mi smo dolari i centi
i funte i peniji
marka i jeni
Razbićemo svoje lobanjice
Razbićemo svoje sitne duše

Mi smo dolari i centi
i funte i peniji
i funte i peniji
Razbićemo svoje lobanjice
Razbićemo svoje sitne duše

Mi smo dolari i centi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles