Charlie Rich – Who Will The Next Fool Be

After you get rid of me
Who will the next fool be?
But I know, I know
There’s things I’ve got to know
About the girl I love so

After all is said and done
You won’t be satisfied with anyone
After you get rid of me
Who will the next fool be?

Will he believe all those lies
And end up like me with tears in his eyes
I know, I know, I know, I know
There’s things I’ve got to know
About the girl I love so

After all is said and done
You won’t be satisfied with anyone
So after you get rid of me
Who will the next fool be?

Will he believe all those lies
And end up like me with tears in his eyes
But, I know, I know, I know, I know, oh I know
Lord, I’ve got to know about the girl I love so

After all is said and done
You won’t be satisfied with anyone
After you get rid of me
Who will the next fool be?

Lord, after you get rid of me
Who will the next fool be?

Album_Charlie Rich-The Most Beautiful Girl - 20 Greatest Hits

Prevod pesme

Ko će biti sledeća budala

Kad me se rešiš
Ko će biti sledeća budala?
Ali znam ja, znam ja
Postoje stvari koje moram znati
O devojci koju toliko volim

Kad sve prođe i dođe kraj
Niko ti neće odgovarati
Kad me se rešiš
Ko će biti sledeća budala?

Da li će on verovati lažima
I završiti kao ja, sa suzama u očima
Znam ja, znam ja, znam ja, znam ja
Postoje stvari koje moram znati
O devojci koju toliko volim

Kad sve prođe i dođe kraj
Niko ti neće odgovarati
I, kad me se rešiš
Ko će biti sledeća budala?

Da li će on verovati lažima
I završiti kao ja, sa suzama u očima
Ali znam ja, znam ja, znam ja, znam ja, oh znam ja
Bože, moram da znam o devojci koju toliko volim

Kad sve prođe i dođe kraj
Niko ti neće odgovarati
Kad me se rešiš
Ko će biti sledeća budala?

Bože, kad me se rešiš
Ko će biti sledeća budala?

Jerry Lee Lewis – Who Will The Next Fool Be

Zucchero & Mark Knopfler- Who Will The Next Fool Be?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles