Coldplay – Speed Of Sound

How long before I get in
before it starts, before I begin
How long before you decide
before I know what it feels like
where to?
Where do I go?
If you’ve never tried then you’ll never know
How long do I have to climb
up on the side of this mountain of mine

Look up, I look up at night
planets are moving at the speed of light
Climb up, up in the trees
Every chance that you get
is a chance you seize
How long am I gonna stand
with my head stuck under the sand
I’ll start before I can stop
before I see thing the right way up

All that noise, all that sound
All those places that I have found
and birds go flying at the speed of sound
To show how it all began
birds came flying from the underground
if you could see it then you’d understand

Ideas that you’ll never find
or the inventors could never design
the buildings that you put up
Japan and China… all lit up
the sign that I couldn’t read
or the light that I couldn’t see
some things you have to believe
but others are puzzles, puzzling me

All that noise, all that sound
All those places that I have found
and birds go flying at the speed of sound
To show how it all began
birds came flying from the underground
if you could see it then you’d understand

All those signs I knew what they meant
something you can’t invent
Some get made, and some get sent
ooh
words go flying at the speed of sound
To show how it all began
birds came flying from the underground
if you could see it then you’d understand
oh, when you see it then you’ll understand

Prevod na srpski

Brzina zvuka

Koliko treba da prođe vremena dok ne uđem
dok ne počne, dok ne krenem
Koliko treba da prođe vremena dok ne odlučiš
dok ne saznam kakav je to osećaj
kuda?
Kuda da idem?
Ako nikad nisi pokušao, nikad nećeš ni znati
Koliko dugo treba da se penjem
uz ovu planinu svoju

Pogledaj u nebo, ja noću gledam gore
planete se kreću brzinom svetlosti
Popni se, gore na drva
Svaka šansa koja ti se pruži
je šansa koju grabiš
Koliko ću još dugo stojati
sa glavom u pesku
Krenuću pre nego što budem mogao da se zaustavim
pre nego što vidim da stvari kreću svojim tokom

Sva ta buka, sav taj zvuk
Sva ta mesta koja sam pronašao
i ptice odleću brzinom svetlosti
Da pokažu kako je sve počelo
ptice su doletele iz podzemlja
kada bi to mogao da vidiš, onda bi razumeo

Ideje koje nikada nećeš naći
ili koje pronalazači nikada ne bi mogli dizajnirati
zgrade koje si podigao
Japan i Kina… skroz osvetljeni
taj znak kojeg nisam mogao rastumačiti
ili svetlo koje nisam mogao videti
u neke stvari moraš verovati
a druge su zagonetke, zbunjuju me

Sva ta buka, sav taj zvuk
Sva ta mesta koja sam pronašao
i ptice odleću brzinom svetlosti
Da pokažu kako je sve počelo
ptice su doletele iz podzemlja
kada bi to mogao da vidiš, onda bi razumeo

Svi ti znaci znao sam šta su značili
nešto što ne možeš izumeti
neke naprave a neke pošalju
ooh
ptice odleću brzinom svetlosti
Da pokažu kako je sve počelo
ptice su doletele iz podzemlja
kada bi to mogao da vidiš, onda bi razumeo
oh, kada to vidiš, onda ćeš razumeti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles