Leonard Cohen – Happens to the Heart

Lyrics

Happens to the Heart

I was always working steady
But I never called it art
I got my shit together
Meeting Christ and reading Marx
It failed my little fire
But it’s bright the dying spark
Go tell the young messiah
What happens to the heart

There’s a mist of summer kisses
Where I tried to double-park
The rivalry was vicious
The women were in charge
It was nothing, it was business
But it left an ugly mark
I’ve come here to revisit
What happens to the heart

I was selling holy trinkets
I was dressing kind of sharp
Had a pussy in the kitchen
And a panther in the yard

In the prison of the gifted
I was friendly with the guards
So I never had to witness
What happens to the heart

I should have seen it coming
After all I knew the chart
Just to look at her was trouble
It was trouble from the start
Sure we played a stunning couple
But I never liked the part
It ain’t pretty, it ain’t subtle
What happens to the heart

Now the angel’s got a fiddle
The devil’s got a harp
Every soul is like a minnow
Every mind is like a shark
I’ve broken every window
But the house, the house is dark
I care but very little
What happens to the heart

Then I studied with this beggar
He was filthy, he was scarred
By the claws of many women
He had failed to disregard
No fable here no lesson
No singing meadowlark
Just a filthy beggar guessing
What happens to the heart

I was always working steady
But I never called it art
It was just some old convention
Like the horse before the cart
I had no trouble betting
On the flood, against the ark
You see, I knew about the ending
What happens to the heart

I was handy with a rifle
My father’s .303
I fought for something final
Not the right to disagree

Prevod na srpski

Šta sa srcem biva

Uvek sam vredno radio
Ali nikad to nisam umetnošću nazivao
U red sam se doveo
Spoznavši Hrista i čitajući Marksa
To je ugasilo ono malo mog žara
Ali jarka je ta umiruća iskra
Idi reci mladom mesiji
Šta sa srcem biva

Izmaglica je letnjih poljubaca
Tamo gde sam se laktao
Rivalstvo je bilo opako
Žene su bile glavne
Ništa strašno, to je bio posao
Ali gadan ožiljak je ostavilo
Došao sam da preispitam
Šta sa srcem biva

Prodavao sam džidža bidže
Oblačio se dosta formalno
U kuhinji imao mačku
a pantera u dvorištu

U zatvoru nadarenih
Bio sam dobar sa čuvarima
Pa nikad nisam morao da gledam
Šta sa srcem biva

Trebalo je da znam šta se sprema
Na kraju krajeva, znao sam kako to ide
Samo pogled na nju značio je nevolju
Nevolja od starta
Naravno, glumili smo super par
Ali tu ulogu nikad nisam voleo
Nije zgodno, nije fino
Šta sa srcem biva

Sad anđeo violinu ima
Đavo harfu ima
Svaka duša je kao ribica
Svaki um je kao ajkula
Razbio sam sve prozore
Ali kuća, kuća mračna je i dalje
Stalo mi je, ali vrlo malo
Šta sa srcem biva

Onda sam s tim prosjakom učio
Bio je prljav, bio je zaplašen
Kandžama mnogih žena
Koje nije zaobišao
Nema ovde fabule, nema lekcije
Nema pesme vrapčića
Samo jedan prljavi prosjak nagađa
Šta sa srcem biva

Uvek sam vredno radio
Ali nisam to umetnošću nazivao
Bilo je to samo neko staro pravilo
Kao konj što vuče kola
Bez problema sam se kladio
na poplavu, protiv barke
Vidiš, znao sam šta će biti na kraju
Šta se desi srcu

Bio sam vešt sa puškom
očevom lovačkom
Borio sam se za nešto konačno
Ne za pravo na drugačije mišljenje

Album: Leonard Cohen – Thanks for the Dance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles