Seal – Love’s Divine

Then the rainstorm came, over me
And I felt my spirit break
I had lost all of my, belief you see
And realized my mistake
But time through a prayer, to me
And all around me became still

I need love, love’s divine
Please forgive me now I see that I’ve been blind
Give me love, love is what I need to help me know my name

Through the rainstorm came sanctuary
And I felt my spirit fly
I had found all of my reality
I realize what it takes

‘Cause I need love, love’s divine
Please forgive me now I see that I’ve been blind
Give me love, love is what I need to help me know my name

Oh I, don’t bet (don’t bend), don’t break (don’t break)
Show me how to live and promise me you won’t forsake
‘Cause love can help me know my name

Well I try to say there’s nothing wrong
But inside I felt me lying all along
But the message here was plain to see
Believe me

‘Cause I need love, love’s divine
Please forgive me now I see that I’ve been blind
Give me love, love is what I need to help me know my name

Oh I, don’t bet (don’t bend), don’t break (don’t break)
Show me how to live and promise me you won’t forsake
‘Cause love can help me know my name

Love can help me know my name.

Prevod na srpski

Ljubav je božanska

Onda me je obuzela kišna oluja
I osetio sam kako mi se lomi duh
Vidiš, izgubio sam svu svoju veru,
I shvatio svoju grešku
Ali vreme kroz molitvu, meni
I svuda oko mene je stalo

Treba mi ljubav, ljubav je božanska
Molim te oprosti mi sada vidim da bio sam slep
Pruži mi ljubav, ljubav je ono što mi treba da bih znao kako se zovem

Kroz tu kišnu oluju došlo je svetilište
I osetio sam kako moj duh leti
Pronašao sam čitavu svoju stvarnost
Shvatam šta je potrebno

Jer meni treba ljubav, ljubav je božanska
Molim te oprosti mi sada vidim da bio sam slep
Pruži mi ljubav, ljubav je ono što mi treba da bih znao kako se zovem

Oh Ja se ne kladim (ne slamam), ne lomim (ne lomim)
Pokaži mi kako da živim i obećaj da me nećeš napustiti
Jer ljubav mi može pomoći da saznam kako se zovem

Pa, pokušavam da kažem da je sve u redu
Ali iznutra sam osećao kako svo vreme lažem
Ali poruka se ovde jasno videla
Veruj mi

Jer meni treba ljubav, ljubav je božanska
Molim te oprosti mi sada vidim da bio sam slep
Pruži mi ljubav, ljubav je ono što mi treba da bih znao kako se zovem

Oh Ja se ne kladim (ne slamam), ne lomim (ne lomim)
Pokaži mi kako da živim i obećaj da me nećeš napustiti
Jer ljubav mi može pomoći da saznam kako se zovem

Ljubav mi može pomoći da upoznam sebe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles