The Chemical Brothers – Go

Can’t think, can’t sleep, can’t breathe
Can’t think, can’t…

Everything gettin’ harder to find
Everybody jumpin’ out of they mind
Everybody goin’ out of they skins
See we get to the end but that’s where we begin
You feel it
Mannequins say “We breakin’ the mold”
Breakin’ out and we breakin’ the codes
Similar to the Jacques Cousteau
To the depths and you’re wet
So your tank explodes, so get it out
Send your body to flight
Everybody got a target tonight
Everybody come along for the ride
All you studs and you duds and you ladies, let’s fly
Grip the moment like you grippin’ the earth
Feel the weight and you feelin’ the girth
Now you get it, now you feelin’ your worth
Feel the sound you used to make when everything thing used to hurt
It goes

Oh, no time to rest
Just do your best
Oh, what you hear is not a test
We’re only here to make you
We’re only here to make you
We’re only here to make you
We’re only here to make you go

Gotta go, gotta make it in time
Brightest star gonna be the guide
Gotta get you to the other side
To where the butterflies and where the peach reside
The first five minutes for the fifteen of fame
Five seconds ‘fore you’re saying my name
I’m deadly sharpshooting the game
Gonna hit you and this whole execution is aim
Get together and we building a fire
Clear smoke and it’s taking us higher
Hands up, everyone is one
If you see yourself making it
You’re seeing the sun
Metropolis on the edge of control
They take our money, but they won’t take our soul
Forget, ain’t gon’ do it no mo’
Won’t do what we told and we ain’t gonna fold
We go

Oh, no time to rest
Just do your best
Oh, what you hear is not a test
We’re only here to make you
We’re only here to make you
We’re only here to make you
We’re only here to make you go

Go, go, go
Go, go, go

Can’t think, can’t sleep, can’t breathe
Can’t think, can’t sleep, can’t breathe
Everybody jumpin’ out of they mind
Everybody goin’ out of they skins
Everybody jumpin’ out of they mind
Everybody goin’ out of they skins

Oh, no time to rest
Just do your best
Oh, what you hear is not a test
We’re only here to make you
We’re only here to make you
We’re only here to make you
We’re only here to make you go

Album_The Chemical Brothers - Born in the Echoes

Prijevod pjesme

Kreni

Ne mogu misliti, ne mogu spavati, ne mogu disati
Ne mogu misliti, ne mogu …

Sve je postalo teško za naći
Svi silaze s uma
Svi iskaču iz kože
Stižemo do kraja, ali tu tek počinjemo
Osjećaš to
Modeli kažu “Mi razbijamo kalupe”
Iskačemo i lomimo navike
Slično kao i Jacques Cousteau
U dubine gdje postaneš mokar
Pa ti spremnik pukne, onda oslobodi sve
Neka ti tijelo bude u letu
Večeras svi imaju metu
Svi vi frajeri i svi gubitnici i vi dame, poletimo
Prigrlite trenutak kako grlite Zemlju
Osjetite težinu i osjećate pojas za sigurnost
Sad shvaćate, sad osjećate svoju vrijednost
Osjetite zvuk koji ste činili kad sve je zadavalo bol
Kreće

Ooo, nema vremena za odmor
Samo daj sve od sebe
Ooo, to što čujete nije proba
Mi smo tu samo zato
Mi smo tu samo zato
Mi smo tu samo zato
Mi smo tu samo zato da vas pokrenemo

Moramo krenuti, stići na vrijeme
Najsjajnija zvijezda će biti vodilja
Moramo vas dovesti na drugu stranu
Tamo gdje leptiri i slast obitavaju
Prvih pet minuta od petnaest slave
Pet sekundi prije nego mi izgovorite ime
Ubojito precizno igram igru
Pogodit ću vas i cilj je izvršen
Skupimo se i palimo vatru
Čist dim i odnosi nas gore
Ruke gore, svi smo jedno
Ako vidite sebe kako uspijevate
Vidite sunce
Metropola na rubu kontrole
Uzimaju nam novac, ali neće nam uzeti dušu
Zaboravi, više to neće proći
Nećemo se pokoravati i nećemo se slomiti
Krećemo

Ooo, nema vremena za odmor
Samo daj sve od sebe
Ooo, to što čujete nije proba
Mi smo tu samo zato
Mi smo tu samo zato
Mi smo tu samo zato
Mi smo tu samo zato da vas pokrenemo

Kreni, kreni, kreni
Kreni, kreni, kreni

Ne mogu misliti, ne mogu spavati, ne mogu disati
Ne mogu misliti, ne mogu spavati, ne mogu disati
Svi silaze s uma
Svi iskaču iz kože
Svi silaze s uma
Svi iskaču iz kože

Ooo, nema vremena za odmor
Samo daj sve od sebe
Ooo, to što čujete nije proba
Mi smo tu samo zato
Mi smo tu samo zato
Mi smo tu samo zato
Mi smo tu samo zato da vas pokrenemo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles