Celine Dion – All By Myself

When I was young
I never needed anyone
And making love was just for fun
Those days are gone
Livin’ alone

I think of all the friends I’ve known
When I dial the telephone
Nobody’s home

All by myself
Don’t wanna be
All by myself
Anymore

Hard to be sure
Sometimes I feel so insecure
And love’s so distant and obscure
Remains the cure

All by myself
Don’t wanna be
All by myself
Anymore
All by myself
Don’t wanna live
All by myself
Anymore

When I was young
I never needed anyone
Making love was just for fun
Those days are gone

All by myself
Don’t wanna be
All by myself
Anymore
All by myself
Don’t wanna live
Oh
Don’t wanna live
By myself, by myself
Anymore
By myself
Anymore
Oh
All by myself
Don’t wanna live
I never, never, never
Needed anyone

Celine Dion - All By Myself

Prevod na srpski

Sasvim sama

Kad sam bila mlada
Niko mi nije trebao
I ljubav je bila samo zabava
Ti dani su prošli
Živim sama

Setim se svih prijatelja koje sam imala
Kad pozovem telefonom
Nikog kući nema

Sasvim sama
Ne želim da budem
Sasvim sama
Više

Teško je biti siguran
Ponekad sam tako nesigurna
I ljubav je tako daleka i nepoznata
Ostaje lek

Sasvim sama
Ne želim da budem
Sasvim sama
Više
Sasvim sama
Ne želim da budem
Sasvim sama
Više

Kad sam bila mlada
Niko mi nije trebao
I ljubav je bila samo zabava
Ti dani su prošli

Sasvim sama
Ne želim da budem
Sasvim sama
Više
Sasvim sama
Ne želim da budem
Oh
Sasvim sama
Ne želim da živim
Meni nikada, nikada, nikada
nije trebao neko

Tekst i prevod pesme: Jamie O’Neal – All By Myself

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles