Justin Bieber – Where Are You Now

Oh, Ohhh, Ohhh, Ohhh.
Where are you now
When I need you the most
Why don’t you take my hand
I wanna be close

Help me when i am down
Lift me up off the ground
Teach me right from wrong
Help me to stay strong

Take my hand and walk with me, yeah
Show me what to be
I need you to set me free
Where are you now?

Where are you now?
Now that I’m half grown
Why are we far apart?
I feel so alone

Where are you now?
When nothing is going right?
Where are you now?
I can’t see the light

So take my hand and walk with me
Show me what to be
I need you to set me free, yeah

I need you to need me
Can’t you see me
How could you leave me?
My heart is half empty
I’m not whole,
When you’re not with me
I want you here with me
To guide me
Hold me and love me now

Where are you now?

Ohhhhh
Where are you now?
Ohh

So take my hand and walk with me
Show me what to be
I need you to set me free

Ohhhhh
Where are you now? Oh
Yeahhh, Yeah
Ohhh, Ohh. Yeah

Album_Justin Bieber - My World 2.0

Prevod na srpski

Gde si sad?

Oh, Ohhh, Ohhh, Ohhh.
Gde si sad
Kada si mi najviše potrebna
Zašto me ne uhvatiš za ruku
Hoću da budemo blizu

Pomozi mi kada sam dole
Podigni mi sa zemlje
Nauči me šta je dobro
Pomozi mi da ostanem jak

Uhati me za ruku i šetaj sa mnom, da
Pokaži mi šta da budem
Trebaš mi da me oslobodiš
Gde si sad?

Gde si sad?
Sada kad sam porastao do pola
Zašto smo razdvojeni?
Osećam se tako usamljenim

Gde si sad?
Kada ništa nije dobro
Gde si sad?
Ne mogu da vidim svetlo

Uhati me za ruku i šetaj sa mnom
Pokaži mi šta da budem
Trebaš mi da me oslobodiš, da

Fale mi momenti kada sam ti potreban
Zar me ne vidiš
Kako si mogla da me ostaviš?
Moje srce je poluprazno
Nisam ceo
Kada nisi sa mnom
Želim te ovde sa mnom
Da me uputiš
Grli me i voli me sad

Gde si sad?

Ohhhhh
Gde si sad?
Ohh
Uhati me za ruku i šetaj sa mnom
Pokaži mi šta da budem
Trebaš mi da me oslobodiš

Ohhhhh
Gde si sad? Oh
Da, da
Ohhh, Ohh. Da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles