Mike and the Mechanics – The Living Years

Lyrics

The Living Years

Every generation
Blames the one before
And all of their frustrations
Come beating on your door
I know that I’m a prisoner
To all my Father held so dear
I know that I’m a hostage
To all his hopes and fears
I just wish I could have told him in the living years
Oh, crumpled bits of paper
Filled with imperfect thought
Stilted conversations
I’m afraid that’s all we’ve got
You say you just don’t see it
He says it’s perfect sense
You just can’t get agreement
In this present tense
We all talk a different language
Talking in defence
Say it loud (say it loud), say it clear (oh say it clear)
You can listen as well as you hear
It’s too late (it’s too late) when we die (oh when we die)
To admit we don’t see eye to eye
So we open up a quarrel
Between the present and the past
We only sacrifice the future
It’s the bitterness that lasts
So don’t yield to the fortunes
You sometimes see as fate
It may have a new perspective
On a different day
And if you don’t give up, and don’t give in
You may just be okay
So say it loud, say it clear (oh say it clear)
You can listen as well as you hear
Because it’s too late, it’s too late (it’s too late) when we die (oh when we die)
To admit we don’t see eye to eye
I wasn’t there that morning
When my Father passed away
I didn’t get to tell him
All the things I had to say
I think I caught his spirit
Later that same year
I’m sure I heard his echo
In my baby’s new born tears
I just wish I could have told him in the living years
Say it loud, say it clear (oh say it clear)
You can listen as well as you hear
It’s too late (it’s too late) when we die (it’s too late when we die)
To admit we don’t see eye to eye
So say it, say it, say it loud (say it loud)
Say it clear (come on say it clear)

Prevod na srpski

Za života

Svaka generacija
Krivi onu pre nje
I sve njihove frustracije
Pred tvojim vratima završe
Znam da sam rob
Svemu onome što mom ocu važno bilo je
Znam da sam taoc
Svih njegovi nada i strahova
Samo bih voleo da sam mu za života rekao
Oh, zgužvani komadići papira
Ispunjeni nesavršenim mislima
Uštogljeni razgovori
Plašim se da je to sve što imamo
Ti kažeš da prosto nije tako
On kaže da je to logično
Prosto ne možete da se složite
U ovom vremenu sadašnjem
Svi pričamo različitim jezicima
Zauzimamo odbrambeni stav
Reci to glasno (reci glasno), reci to jasno (oh reci jasno)
Kako čuješ, tako bi mogao i da saslušaš
Biće prekasno (prekasno) kad umremo (oh kad umremo)
Da priznamo da se ne razumemo
Pa svađu započinjemo
Između sadašnjosti i prošlosti
Samo budućnost žrtvujemo
Gorčina je ono što traje
Zato nemoj se predavati sudbini
Koju ponekad smatraš usudom
Možda bude imala drugi ugao
Nekog drugog dana
I ako ne odustaneš i ne predaš se
Možda i budeš dobro
Zato, reci to glasno (reci glasno), reci to jasno (oh reci jasno)
Kako čuješ, tako bi mogao i da saslušaš
Jer biće prekasno, prekasno (prekasno) kad umremo (oh kad umremo)
Da priznamo da se ne razumemo
Tog jutra kad je moj otac umro
Nisam bio tamo
Nisam imao priliku da mu kažem
Sve ono što sam imao
Mislim da sam ga osetio
Kasnije te godine
Siguran sam da sam čuo njegov eho
U suzama svoje novorođene bebe
Samo bih voleo da sam mu za života reći mogao
Rekao   glasno (reci glasno), rekao jasno (oh rekao jasno)
Kako čuješ, tako bi mogao i da saslušaš
Biće prekasno (prekasno) kad umremo (oh kad umremo)
Biće prekasno (prekasno) kad umremo (oh kad umremo)
Zato, reci, reci, reci glasno (reci glasno)
Reci jasno (hajde, reci jasno)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles