Anila Mimani – E ta dish sa shumë të dua

Çdo mëngjes kur diellin shoh,
ty të mendoj.
Ti se di pa ty i dashur,
jo nuk jetoj.

Sonte të kërkoj — ku je?
Prapë të vetme mos më le
Në këtë ëndërr që s’mbaron, dhe më mundon.

E ta dish sa shumë të dua
Do të rije veç me mua.
Dua të ndjej buzët e tua
Fjalët që vetëm ti mi thua.

I hap sytë dhe them me vetë,
Drita je ti.
Nuk e dua këtë jetë
Pa dashuri.

English Translation

You Should Know How Much I Love You

Every morning, when i see the sun
I think of you
you don’t know my love that without you
no, i don’t live

Tonight I’m looking for you — where are you?
don’t leave me alone again
in this never ending dream, of hardship

You should know how much I love you
Stay only with me
I want to feel your lips
those words that only you say to me

I open my eyes and say to myself
you are the light
I don’t want this life
without love

Prevod na srpski

Trebalo bi da znaš koliko te volim

Svakog jutra, kada vidim sunce
Pomislim na tebe
Ti ne znaš, ljubavi moja, da bez tebe
Ne, ja ne živim

Noćas tražim te – gde si ti?
Ne ostavljaj me samu ponovo
U ovoj noćnoj mori kojoj nema kraja

Treba da znaš koliko te volim
Samo ostani sa mnom
Hoću da osetim tvoje usne
Te reči koje mi samo ti govoriš

Otvorim oči i kažem sebi
Ti si moja svetlost
Ne želim ovaj život
Bez ljubavi

One thought on “Anila Mimani – E ta dish sa shumë të dua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles