Doris Day – Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)

When I was just a little girl
I asked my mother what will I be
Will I be pretty?
Will I be rich?
Here’s what she said to me:

Que sera sera
Whatever will be will be
The future’s not ours to see
Que sera sera
What will be will be

When I was just a child in school
I asked my teacher what should I try
Should I paint pictures?
Should I sing songs?
This was her wise reply

Que sera sera
Whatever will be will be
The future’s not ours to see
Que sera sera

When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows day after day?
Here’s what my sweetheart said

Que sera sera
Whatever will be will be
The future’s not ours to see
Que sera sera
What will be, will be

Now I have children of my own
They ask their mother,
what will I be
Will I be handsome,
will I be rich …
I tell them tenderly
Que sera sera
Whatever will be will be
The future’s not ours to see
Que sera sera

What will be, will be
Que sera sera

Prevod na srpski

Kako bude biće

Kada sam bila još devojčica mala
Pitala sam mamu šta ću ja biti
Da li ću biti lepa?
Da li bogata?
Evo šta mi je ona rekla:

Kako bude biće
Šta bude biće
Budućnost je neizvesna
Kako bude biće
Kako bude biće

Kada sam još u školu išla
Pitala sam učiteljicu šta bih trebala da pokušam
Da li da slike slikam?
Da li da pesme pevam?
Ovo je bio njen mudar odgovor

Kako bude biće
Šta bude biće
Budućnost je neizvesna
Kako bude biće

Kada sam odrasla i zaljubila se
Pitala sam svog dragog šta nas čeka
Da li će nam se svakodnevno pojavljivati duga?
Evo šta je moj dragi rekao

Kako bude biće
Šta bude biće
Budućnost je neizvesna
Kako bude biće
Kako bude biće

Sada imam svoju decu
Ona pitaju svoju majku
Šta ću ja biti
Da li ću biti lepa?
Da li bogata…
Ja nežno kažem im

Kako bude biće
Šta bude biće
Budućnost je neizvesna
Kako bude biće

Kako bude biće

Kako bude biće

Doris Day – Que Sera Sera in “The Man Who Knew Too Much”

Pink Martini – Qué Sera Sera

Hermes House Band – Que Sera Sera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles