Janis Joplin – Crazy Once You Know How

Oh well it’s much too early, not right now,
How can I love you when I, I don’t know how,
I don’t know how, I don’t know how ?

How can I trust my eyes, do they really see
What is the truth ? It’s hard for me,
Hard for me, hard for me.

It’s hard to understand what’s really there,
When all my hopes they just cloud the air,
Cloud the air, cloud the air.

Love is all around me, till we understand
It’s easy to see baby, but talk to me.
And love is all around us if we could be free
Love is all around us if we just, if we just try to see.

You say you need me, baby, as you breathe the words,
That’s time for you to leave, Oh no!
Time to leave, time to leave.

Oh please, don’t push me, baby, I might learn how to play your game,
Now it’s your turn,
It’s your turn, it’s your turn.

I’d love to love you now till I’ll be sure
That this time your love won’t hurt me more,
Hurt me more, hurt me more, oh, come on!

I think I’ll go now, yeah you’re always gonna break me my heart,
And I see I gotta go now, honey I just wanna say

Oh you’re breaking my heart right now baby,
Oh you’re breaking my heart now now now,
Now I don’t wanna hurt you, no no no no,
And I don’t wanna hold you, yeah!
I need a twenty-four hour man,
So when you love me all night long
I need a twenty-four hour man,
Honey, where are you ?

But doesn’t really matter when I need you so
It doesn’t really matter, tell me yes or no.
It doesn’t really matter, babe I got to know
It doesn’t really matter, this is love,
I just love to love you!

Prevod na srpski

Ludo kad znaš kako

Šta da se radi, prerano je, ne sad,
Kako da te volim kad ja, ja ne znam kako,
Ne znam kako, ne znam kako

Kako da verujem svojim očima, da li one zaista vide
istinu? Teško mi je,
Teško mi je, teško mi je.

Teško mi je da shvatim pravu istinu,
Kad sve moje nade samo stvari zamračuju,
stvari zamračuju, stvari zamračuju.

Ljubav je svud oko mene, dok ne shvatimo
Lako je uočiti dušo, ali pričaj sa mnom.
I ljubav je svud oko nas, kad bi mogli biti slobodni
Ljubav je svud oko nas, kad bi samo, kad bi samo pokušali da uočimo.

Kažeš da ti trebam, dušo, dok šapućeš reči
da je vreme da odeš. Oh ne!
Vreme da odeš, vreme da odeš

Oh molim te, nemoj me izazivati, mogla bih naučiti da igram tvoju igru,
Sada je tvoj red,
Na tebe je red, na tebe je red.

Volela bih da te volim sada dok ne budem sigurna da
me ovog puta tvoja ljubav neće povrediti više,
Povrediti me više, povrediti više, oh, nemoj tako!

Mislim da ću sada otići, da, ti ćeš mi uvek srce slamati,
I jasno mi je da sada moram da idem, dušo, samo hoću da kažem

Oh evo baš sad mi srce slamaš, dušo
Oh sad sad sad mi srce slamaš
Sad ja želim tebe da povredim, ne ne ne ne,
I ne želim da te zagrlim, da!
Meni treba celodnevni čovek,
Tako da, kada me ti čitave noći voliš
Meni treba celodnevni čovek,
Dušo, gde si?

Ali to u stvari nije ni važno jer mi jako trebaš
To u stvari nije ni važno, reci mi da ili ne.
To u stvari nije ni važno, dušo moram da znam
To u stvari nije ni važno, ovo je ljubav
Ja jednostavno volim da te volim!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles