Natalie Imbruglia – That Day

Well, that day, that day
What a mess, what a marvel
I walked into that cloud again
And I lost myself and I’m sad, sad, sad
Small, alone, scared, craving purity
A fragile mind and a gentle spirit

That day, that day
What a marvelous mess
Well this is all that I can do, I’m done to be me
Sad, scared, small, alone, beautiful
It’s supposed to be like this I accept everything
It’s supposed to be like this

That day, that day
I lay down beside myself
In this feeling of pain, sadness
Scared, small, climbing, crawling towards the light
And it’s all that I see and I’m tired and I’m right
And I’m wrong and it’s beautiful

Well, that day, that day
What a mess, what a marvel
We’re all the same but no one thinks so
And it’s okay and I’m small and I’m divine
And it’s beautiful and it’s coming and it’s already here
And it’s absolutely perfect

Well, that day, that day
When everything was a mess
And everything was in place and it’s too much, hurt
Sad, small, scared, alone and everyone’s a cynic
And it’s hard and it’s sweet
But it’s supposed to be like this

Well, that day, that day
When I sat in the sun and I thought and I cried
‘Cause I’m sad, scared, small
Alone, strong and I’m nothing and I’m true
Only a brave man can break through
And it’s all okay, yeah, it’s okay

Well, that day, that day
I lay down beside myself
In this feeling of pain, sadness
Scared, small, climbing, crawling
Towards the light and it’s all I see and
I’m tired and I’m right and I’m wrong and it’s beautiful

Well, that day, that day
What a mess, what a marvel mess
We’re all the same but no one thinks so
And it’s okay and I’m small and I’m divine
And it’s beautiful and it’s coming and it’s already here
And it’s absolutely perfect

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
That day, that day
That day, that day

Well, that day, that day
When I lay down beside myself
In this feeling of pain, sadness
Scared, small, climbing, crawling
Towards the light and it’s all I see and
I’m tired and I’m right and I’m wrong and it’s beautiful

Well, that day, that day
What a mess, what a marvel mess
We’re all the same but no one thinks so
And it’s okay and I’m small and I’m divine
And it’s beautiful and it’s coming and it’s already here
And it’s absolutely perfect

That day, that day
That day, that day
That day, that day
That day, that day

So sweet, can you feel it?
Are you hearing? Are you with me?
I can feel it and it’s beautiful
That day, that day
That day, absolutely perfect

Natalie Imbruglia - That Day

Prevod pesme

Taj dan

E, tog dana, tog dana
Kakva zbrka, kakav biser
U taj oblak ponovo sam uletela
I izgubila sam se i tužna sam, tužna, tužna
Beznačajna, sama, uplašena, čistoće željna
Krhog uma i nežnog duha

Tog dana, tog dana
Kakva fantastična zbrka
E pa, to je sve što mogu da učinim, dojadilo mi je da budem ja
Tužna, uplašena, beznačajna, sama, lepa
Tako treba da bude, sve prihvatam
Tako treba da bude

Tog dana, tog dana
Ležim ja kraj sebe
U ovom bolu, tuzi
Uplašena, beznačajna, penjući se, puzeći ka svetlosti
I to je sve što vidim i umorna sam a u pravu sam
I grešim i to je predivno

E, tog dana, tog dana
Kakva zbrka, kakav biser
Svi smo mi isti ali niko tako ne misli
I u redu je a ja sam beznačajna i ja sam božanstvena
I to je predivno i dolazi i već je tu
I to je apsolutno savršeno

E, tog dana, tog dana
Kad je sve bilo zbrkano
I sve je bilo na mestu i to je previše, bola
Tužna, beznačajna, uplašena, sama a svi su cinici
A teško je i slatko je
Ali tako treba da bude

E, tog dana, tog dana
Kada sam sedela na suncu i razmišljala i plakala
Jer sam tužna, uplašena, beznačajna
Sama, jaka i ja sam nula i ja sam prava
Samo neki hrabar čovek mogao bi dopreti do mene
I sve je to u redu, da, u redu je

Tog dana, tog dana
Ležim ja kraj sebe
U ovom bolu, tuzi
Uplašena, beznačajna, penjući se, puzeći ka svetlosti
I to je sve što vidim i umorna sam a u pravu sam
I grešim i to je predivno

E, tog dana, tog dana
Kakva zbrka, kakva fantastična zbrka
Svi smo mi isti ali niko tako ne misli
I sve je u redu a ja sam beznačajna i ja sam božanstvena
I to je prelepo i stiže i već je tu
I to je apsolutno savršeno

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Tog dana, tog dana
Tog dana, tog dana

E, tog dana, tog dana
Kada sam ležala kraj sebe
Osećajući ovu bol, tugu
Uplašena, beznačajna, penjući se puzeći
Ka svetlosti i to je sve što vidim i
Umorna sam i u pravu sam i grešim a to je predivno

E, tog dana, tog dana
Kakva zbrka, kakva fantastična zbrka
Svi smo mi isti ali niko tako ne misli
I sve je u redu a ja sam beznačajna i ja sam božanstvena
I to je prelepo i stiže i već je tu
I to je apsolutno savršeno

Tog dana, tog dana
Tog dana, tog dana
Tog dana, tog dana
Tog dana, tog dana

Tako slatko, osećaš li?
Slušaš li? Razumeš li?
Ja to osećam i predivno je
Taj dan, taj dan
Taj dan, taj dan, apsolutno savršen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles