Sting – All This Time

I looked out across
The river today
I saw a city in the fog and an old church tower
Where the seagulls play
I saw the sad shire horses walking home
In the sodium light
I saw two priests on the ferry
October geese on a cold winter’s night

And all this time, the river flowed
Endlessly to the sea

Two priests came round our house tonight
One young, one old, to offer prayers for the dying
To serve the final rite
One to learn, one to teach
Which was the cold wind blows
Fussing and flapping in priestly black
Like a murder of crows

And all this time, the river flowed
Endlessly to the sea
If I had my way I’d take a boat from the river
And I’d bury the old man,
I’d bury him at sea

Blessed are the poor, for they shall inherit the earth
Better to be poor than a fat man in the eye of a needle
And as these words were spoken I swore I hear
The old man laughing
‘What good is a used up world and how could it be
Worth having’

And all this time the river flowed
Endlessly like a silent tear
And all this time the river flowed
Father, if Jesus exists,
Then how come he never lived here

The teachers told us, the Romans built this place
They built a wall and a temple, an edge of the empire
Garrison town,
They lived and they died, they prayed to their gods
But the stone gods did not make a sound
And their empire crumbled, ’til all that was left
Were the stones the workmen found

And all this time the river flowed
In the falling light of a northern sun
If I had my way I’d take a boat from the river
Men go crazy in congregations
But they only get better
One by one
One by one…

Sting - All This Time

Prevod pesme

Sve ovo vreme

Danas sam gledao
preko reke
Video sam neki grad u magli i stari crkveni toranj
Tamo gde galebovi igraju
Video sam jadne šajr konje kako kući idu
Na natrijumskom svetlu
Video sam dva sveštenika na trajektu
Oktobarske guske u hladnoj zimskoj noći

I sve ovo vreme, reka je tekla
Beskrajno, ka moru

Večeras su dva sveštenika svratila do nas
Jedan mladi, jedan stari, da ponude molitve za umiruće
Da odsluže poslednju misu
Jedan da bi učio, drugi da bi naučio
U kom pravcu hladan vetar duva
Galameći i lepršajući u svešteničkoj crnini
Kao ubistvo vrana

I sve to vreme, reka je tekla
Beskrajno do mora
Da je bilo po mome, ja bih uzeo čamac sa te reke
I sahranio bih tog starca,
Sahranio bih ga u moru

Blaženi su siromašni jer će oni zemlju naslediti
Bolje biti siromašan nego debeo kroz iglene uši
I dok su te reči bile izgovarane, kunem se da sam čuo
Kako se starac smeje
‘Od kakve je koristi iskorišćen svet i od kakve je
Koristi imati ga’

I sve to vreme, reka je tekla
Beskrajno, kao nečujna suza
I sve to vreme, reka je tekla
Oče, ako Isus postoji,
Kako to da nikada nije živeo ovde

Učitelji su nam govorili, ovo mesto su sagradili Rimljani
Sagradili su zid i hram, granicu carstva
garnizonski grad,
Oni su živeli i umrli, svojim se bogovima molili
Ali ti kameni bogovi nisu se oglasili
I njihovo se carstvo rušilo, dok nije ostalo samo
Kamenje koje radnici nađoše

I sve to vreme, reka je tekla
Na svetlu zalazećeg severnog sunca
Da je bilo po mome, ja bih uzeo čamac sa te reke
Ljudi u kongregacijama* polude
Ali samo postanu bolji
Jedan po jedan
Jedan po jedan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles