Whitesnake – Rock ‘n’ Roll Women

I’m goin’ looking for a woman
With the night in her eyes,
Someone to take all the small talk
And laugh at the lies
A high heeled double trouble backstage queen,
Who gets what she wants
And knows where she’s been

Alright show your hand,
I’m looking for the promise of a one night stand
So I’m going looking for those rock ‘n’ roll women tonight

You can see in my face
Just what I’m hoping to find,
I want a twelve bar beauty
With a one track mind
I don’t drive babe, but, I can steer,
We got the green light let’s get out of here

Alright show your hand,
I’m looking for the promise of a one night stand
So I’m going looking for those rock ‘n’ roll women tonight,
I said I’m going looking for those rock ‘n’ roll women tonight

When I saw you across the floor,
I could feel I wanted more
I get lonely in the night,
I would do anything, anything you say,
Do anything to take the pain away
So those lonely nights will be alright,
Don’t worry honey, we can put out the light
I’m going looking for those rock ‘n’ roll women tonight,
I said I’m going looking for those rock ‘n’ roll women tonight

So I’m looking for a woman who got no shame,
‘Cos in the morning there’ll be no one to blame.
A high heeled double trouble backstage queen,
Who gets what she wants and knows where she’s been.

Alright show your hand,
I’m looking for the promise of a one night stand
So I’m going looking for those rock ‘n’ roll women tonight,
I said I’m going looking for those rock ‘n’ roll women tonight

Rock ‘n’ roll women, rock ‘n’ roll women,
Rock ‘n’ roll women gonna steal my heart away
Rock ‘n’ roll women, I said rock ‘n’ roll women,
I said rock ‘n’ roll women gonna steal my heart away

Rock ‘n’ roll women…

Talkin’ ’bout rock ‘n’ roll women, rock ‘n’ roll women,
Rock ‘n’ roll women gonna steal my heart away
Rock ‘n’ roll women, rock ‘n’ roll women,
I said rock ‘n’ roll women gonna steal my heart away…

Album_Whitesnake_-_Lovehunter

Prevod pesme

Rokerke

Idem da tražim jednu ženu
Koja ima noć u očima,
Nekog da podnese sve te prazne priče
I da se lažima smeje
Kraljica dvostrukih problema iza scene na štiklama,
Koja uvek dobije ono što hoće
I svesna je šta je prošla

U redu, otvori karte,
Ja tražim obećanje ljubavi za jednu noć
I zato večeras idem da tražim te rokerke.

Vidiš mi na licu
Tačno ono što želim da nađem,
Ja želim 12-taktnu lepotu
Sa samo jednom stvari na umu
Draga, ja ne vozim ali mogu da kormanim,
Zeleno je svetlo, hajdemo odavde

U redu, otvori karte,
Ja tražim obećanje ljubavi za jednu noć
I zato večeras idem da tražim te rokerke.
Kažem da večeras idem da tražim te rokerke

Kad sam te video na drugoj strani podijuma,
Osećao sam da želim nešto više
Noću se osećam usamljeno,
Učinio bih sve, sve što kažeš,
Sve bih učinio da odagnam taj bol
Da te samotne noći budu u redu,
Ne brini draga, možemo ugasiti svetlo
Ja večeras idem da tražim te rokerke,
Kažem da večeras idem da tražim te rokerke

Dakle, tražim ženu bez srama,
Jer ujutru niko neće biti kriv.
Kraljica dvostrukih problema iza scene na štiklama,
Koja uvek dobije ono što hoće i svesna je šta je prošla

U redu, otvori karte,
Ja tražim obećanje ljubavi za jednu noć
I zato večeras idem da tražim te rokerke.
Kažem da večeras idem da tražim te rokerke

Rokerke, rokerke,
Rokerke će mi ukrasti srci
Rokerke, kažem rokerke
Kažem, rokerke će mi ukrasti srce

Rokerke…

Pričam o rokerkama, rokerkama
Rokerke će mi ukrasti srce…

Social profiles