Yes – And You and I

A man conceived a moment’s answers to the dream
Staying the flowers daily, sensing all the themes
As a foundation left to create the spiral aim
A movement regained and regarded both the same
All complete in the sight of seeds of life with you

Changed only for a sight the sound, the space agreed
Between the picture of time behind the face of need
Coming quickly to terms of all expression laid
Emotion revealed as the ocean maid
All complete in the sight of seeds of life with you

Oh, coins and crosses never know their fruitless worth
Cords are broken locked inside the mother earth
They won’t hide, they won’t tell you
Watching the world, watching all of the world
Watching us go by

And you and I climb over the sea to the valley
And you and I reached out for reasons to call

Coming quickly to terms of all expression laid
Emotion revealed as the ocean maid
As a movement regained and regarded both the same
All complete in the side of seeds of life with you

Sad preacher nailed upon the colored door of time
Insane teacher be there reminded of the rhyme
There’ll be no mutant enemy we shall certify
Political ends, as sad remains, will die
Reach out as forward tastes begin to enter you

I listened hard but could not see
Life tempo change out and inside me
The preacher trained in all to lose his name
The teacher travels, asking to be shown the same
In the end, we’ll agree, we’ll accept, we’ll immortalize
That the truth of the man maturing in his eyes
All complete in the sight of seeds of life with you

Coming quickly to terms of all expression laid
As a moment regained and regarded both the same
Emotion revealed as the ocean maid
A clearer future, morning, evening, nights with you

And you and I climb, crossing the shapes of the morning
And you and I reach over the sun for the river
And you and I climb, clearer, towards the movement
And you and I called over valleys of endless seas

Yes - And You and I

Prevod pesme

I ti i ja

Jedan čovek je zamislio odgovore jednog trenutka na san
Svakodnevno se radujući svakom cvetku, ostajući prisutan
Kao osnova preostala da se stvori spiralni cilj
Kretanje obnovljeno i cenjeno jednako
Sve zajedno na slici semena života sa tobom

Izmenjeno samo neznatno, za zvuk, dogovoreni prostor
Između slike vremena iza lica potrebe
Brzo se mireći sa svim predočenim izrazima
Emocije se razotkriše kao sluškinja okeana
Celovite u prizoru semena života sa tobom

Oh, novčići i krstevi nikad ne znaju koliko su bezvredni
Vrpce, presečene, unutar majke zemlje zaključane ostaju
Neće skrivati, neće ti reći
Posmatraju svet, posmatraju čitav svet
Gledajući nas kako prolazimo

I ti i ja penjemo se preko mora do doline
I ti i ja posegli smo za razlozima da zovemo

Brzo se mireći sa svim predočenim izrazima
Emocije se razotkriše kao sluškinja okeana
Dok se kretanje jednako obnovilo i cenilo
Celovito u prizoru semena života sa tobom

Tužni propovednik prikovan uz obojena vrata vremena
Ludi nastavnik biva podsećen na rimu
Nijednog mutantskog neprijatelja nećemo proglasiti
Politički krahovi i tugaljivi ostaci, će zamreti
Pruži ruke kad napredni ukusi počnu da ulaze u tebe

Naćulio sam uši ali nisam mogao da uočim
Promenu životnog tempa spoljnog sveta i u meni
Propovednik obučen u svemu da izgubi svoje ime
Taj propovednik putuje, tražeći da mu se isto pokaže
Na kraju, pristaćemo, prihvatićemo, učiniti besmrtnom
Istinu da čovek sazreva u njegovim očima

Celovito u prizoru semena života sa tobom
Brzo se mireći sa svim predočenim izrazima
Emocije se razotkriše kao sluškinja okeana
Celovite u prizoru semena života sa tobom
Neke jasnije budućnosti, jutra, večeri, noći sa tobom

I ti i ja se uspinjemo, prelazeći preko oblika jutra
I ti i ja posežemo preko sunca za rekom
I ti i ja se uspinjemo, jasnije, ka pokretu
I ti i ja pozivamo doline beskrajnih mora u posetu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles