‘N Sync – Gone

There’s a thousand words that I could say
To make you come home
Oh, seems so long ago you walked away
Left me alone
I remember what you said to me
You were acting so strange
and maybe I was too blind to see
That you needed a change

Was it something I said
To make you turn away?
To make you walk out and leave me cold
If I could just find a way
To make it so that you were right here
But right now..

I’ve been sitting here
Can’t get you off my mind
I’ve tried my best to be a man and be strong
I’ve drove myself insane
Wishing I could touch your face
But the truth remains..

You’re gone..
You’re gone..
Baby you’re gone
Girl you’re gone, baby girl, you’re gone..
You’re gone..
You’re…

I don’t wanna make excuses, baby
Won’t change the fact that you’re gone
But if there’s something that I could do
Won’t you please let me know?
The time is passing so slowly now
Guess that’s my life without you
and maybe I could change my every day
But baby I don’t want to

So I’ll just hang around
and find some things to do
To take my mind off missing you
and I know in my heart
You can’t say that you don’t love me too
Please say you do

Yeah….

You’re gone..
You’re gone..
You’re gone
You’re gone…you’re gone.. you’re….
Gone

Oh…

Oh, what will I do
If I can’t be with you
Tell me where will I turn to
Baby where will I be
Now that we are apart
Am I still in your heart?
Baby why don’t you see?
That I need you here with me
Oh…

‘N Sync – Gone

Prevod na srpski

Nema

Ima hiljadu reči što mogu da kažem
s kojima mogu te naterati da se vratiš kući
Oh, čini se tako davno kad si otišla
Ostavila si me samog
Setim se šta si mi rekla
Čudno si se ponašala
I možda sam bio previše slep da vidim
Da treba ti promena

Da li je to bilo nešto što sam rekao
Zbog čega si otišla?
Što te je nateralo da izađeš i ostavila me hladnim
Kad mi samo mogao da pronađem način
Tako da se čini da si bila ovde
Ali sada…

Ja još uvek sedim ovde
Ne mogu da ti izbacim iz glave
Trudio sam najbolje što mogu da budem muškarac i da budem jak
Sludio sam samog sebe
Želeći da mogu da ti dodirnem lice
Ali istina ostaje…

Nema te…
Nema te…
Dušo nema te…
Devojko nema te, devojko, nema te…
Nema te…
Ti…

Neću da se izgovaram, dušo
Sve ostaje isto iako te nema
Ali ako ima nešto što bih mogao da učinim
Hoćeš li mi reći?
Vreme sada polako prolazi
Predpodstavljam da tako živim bez tebe
i možda mogao bih da menjam svaki dan
Ali ja to dušo ne želim

Tako da ću samo da budem u blizini
i s nečim ću već da se zanimam
Da ne mislim na tebe
i znam da u mom srcu
Ne možeš reći da i ti mene ne voliš isto
Molim te, kaži da me voliš

Da…

Nema te…
Nema te…
Nema te
Nema te… nema te…nema…
Te

Oh…

Oh, šta ću da radim
Ako ne mogu da budem s tobom
Reci mi, gde da idem
Dušo, gde ću biti
Dok smo sad razdvojeni
Je li sam ti još uvek u srcu?
Dušo, zašto me ne vidiš?
Fa trebaš mi ovde
Oh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles