Anastacia – Sick and Tired

My love is on the line
My love is on the line
My love is on the line
My love is on the line

A little late for all the things you didn’t say
I’m not sad for you
But I’m sad for all the time I had to waste
‘Cause I learned the truth
Your heart is in a place I no longer wanna be
I knew there’d come a day
I’d set you free
‘Cause I’m sick and tired
Of always being sick and tired

Your love isn’t fair
You live in a world where you didn’t listen
And you didn’t care
So I’m floating
Floating on air

Oh.. yeah…

No warning of such a sad song
Of broken hearts
My dreams of fairy tales and fantasy, oh
Were torn apart
I lost my peace of mind
Somewhere along the way
I knew there’d come a time
You’d hear me say
I’m sick and tired
of always being sick and tired

Your love isn’t fair
You live in a world where you didn’t listen
And you didn’t care
So I’m floating
Floating on air

Your love isn’t fair
You live in a world where you didn’t listen
And you didn’t care
So I’m floating
Floating on air

My love is on the line
My love is on the line
My love is on the line
My love is on the line

My love is on the line

Your love isn’t fair
You live in a world where you didn’t listen
And you didn’t care
So I’m floating
Floating on air

Prevod na srpski

Svega mi je dosta

Moja ljubav je pod znakom pitanja
Moja ljubav je pod znakom pitanja
Moja ljubav je pod znakom pitanja
Moja ljubav je pod znakom pitanja

Malo je kasno za sve ono što nisi rekao
Nije mi te žao
Ali mi je žao svog vremena koje sam protraćila
Jer, saznala sam istinu
Tvoje srce je na mestu na kojem ja više ne želim biti
Znala sam da doći će dan
Kada ću te osloboditi
Zato mi je dosta toga
da mi je uvek svega dosta

Tvoja ljubav nije fer
Živiš u svetu u kojem nisi slušao
I nije te bilo briga
Tako da ja lebdim
lebdim u oblacima

Oh.. da…

Bez upozorenja na tako tužnu pesmu
Na slomljena srca
Moji snovi o bajkama i mašta, oh
su uništeni
Izgubila sam svoj duševni mir
Negde usput
Znala sam da doći će vreme
Kada ćeš me čuti kako govorim
Dosta mi je toga
da mi je uvek svega dosta

Tvoja ljubav nije fer
Živiš u svetu u kojem nisi slušao
I nije te bilo briga
Tako da ja lebdim
lebdim u oblacima

Tvoja ljubav nije fer
Živiš u svetu u kojem nisi slušao
I nije te bilo briga
Tako da ja lebdim
lebdim u oblacima

Moja ljubav je pod znakom pitanja
Moja ljubav je pod znakom pitanja
Moja ljubav je pod znakom pitanja
Moja ljubav je pod znakom pitanja

Moja ljubav je pod znakom pitanja

Tvoja ljubav nije fer
Živiš u svetu u kojem nisi slušao
I nije te bilo briga
Tako da ja lebdim
lebdim u oblacima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles