Arilena Ara – Nëntori

[tab name =’Lyrics’]

 

Nëntori

Lotët më janë tharë
Buza mu bë varrë
Djelli nuk me ngroh
Dielli nuk me ngroh

Dhimbje sa një mal
Zemra nuk më fal
Ty më nuk të shoh
Ty më nuk të njoh

Mallkuar qoftë ky muaj
Që më la të vetme përgjithmonë
Nëntori më mori mua dashurinë e parë
Nuk e dua këtë muaj më në kalendarë
Nëntori më mori
Mu shua dhe ky zjarrë
Nëntori

Ishim plot me zjarrë
Muajt n’kalendarë
Kur ishim ne bashkë
Sa ishim ne bashkë

E lumtur duke qarë
Pas teje si e marrë
Gjithve ua thash
Ne dy ua thash

Mallkuar qofte ky muaj
Qe me la të vetme përgjithmonë
Nëntori më mori
Mua dashurine e parë
Nuk e dua këtë muaj më në kalendarë
Nëntori më mori mu shua dhe ky zjarrë
Nuk e dua më këtë muaj
Nuk e dua më këtë muaj
Nentori,nentori,nentori
Vitin më të bukur shkatrroj
Vulën e hidhurr shkaktoj
Ky muaj i gjori gjitha Mi mori
Në djall le të shkoi
Ne djall le te shkoi
Nëntori,nëntori

Nuk e dua këtë muaj më në kalendarë
Nentori ,nëntori,nëntori.

Nuk e dua më këtë muaj
Nuk e dua këtë muaj
Nëntori më mori
Nëntori
Mallkuar qoftë ky muaj
Që më la të vetme përgjithmonë
Nëntori,
Më mori mua dashurinë e parë
Nuk e dua këtë muaj
nuk e dua me kte muaj
Nëntori
Nëntori.
Nëntori.

[/tab]

[tab name =’English Translation / Prevod na srpski’]

English Translation

November

My tears have dried
My lips have become grave
The sun doesn’t keep me warm
The sun doesn’t keep me warm

Pain as big as a mountain
My heart doesn’t forgive me
I don’t see you anymore
I don’t recognize you anymore

Curse this month
That has left me forever alone
November has taken my first love away
I don’t want this month in the calendar anymore
November has taken me
This fire has also died
November…

We were full of fire
The months in the calendar
When we were together
As long as we were together

I cried from happiness
Was crazy about you
I told them all
The both of us told them..

Curse this month
That has left me forever alone
November has taken my first love away
I don’t want this month in the calendar anymore
November has taken me
This fire has also died

I do not want this month
I do not want this month
November, November, November
It ruined the best year
It left an agonizing mark
This poor month, took everything of mine
Let it go to hell
Let it go to hell
November, November

I don’t want this month in the calendar anymore
November, November, November

I don’t want this month anymore
I don’t want this month
November took me
November
Curse this month
That has left me forever alone
November
It has taken my first love away
I don’t want this month
I don’t want this month anymore
November
November
November…

Prevod na srpski

Novembar

Moje suze su presušile
Moje usne se uozbiljile
Sunce me ne greje
Sunce me ne greje

Muka velika ko planina
Moje srce mi ne oprašta
Više te ne vidim
Više te ne prepoznajem

Proklet ovaj mesec bio
Što me je zauvek samu ostavio
Novembar je moju prvu ljubav odneo
Ovaj mesec više ne želim u kalendaru
Novembar me je uzeo
A i ova vatra je utihnula
Novembar…

Bili smo vatreni
Meseci u kalendaru
Kad smo bili zajedno
Sve dok smo bili zajedno

Od sreće sam plakala
Za tobom ludela
Svima sam im govorila
Oboje smo im govorili…

Proklet ovaj mesec bio
Što me je zauvek samu ostavio
Novembar je moju prvu ljubav odneo
Ovaj mesec više ne želim u kalendaru
Novembar me je uzeo
A i ova vatra je utihnula

Ne želim ovaj mesec
Ne želim ovaj mesec
Novembar, Novembar, Novembar
Najbolju je godinu upropastio
Za sobom agoniju ostavio
Taj bedni mesec, sve mi je uzeo
Nek ide dođavola
Nek ide dođavola
Novembar, Novembar

Ovaj mesec više ne želim u kalendaru
Novembar, Novembar, Novembar

Ovaj mesec više ne želim
Ne želim ovaj mesec
Novembar me je uzeo
Novembar
Proklet ovaj mesec bio
Što me je zauvek samu ostavio
Novembar
On je moju prvu ljubav odneo
Neću ovaj mesec
Ovaj mesec više ne želim
Novembar
Novembar
Novembar…

[/tab]

[end_tabset]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles