Dire Straits – Telegraph Road

A long time ago came a man on a track
Walking thirty miles with a pack on his back
And he put down his load where he thought it was the best
Made a home in the wilderness
He built a cabin and a winter store
And he ploughed up the ground by the cold lake shore
And the other travelers came riding down the track
And they never went further, no, they never went back
Then came the churches then came the schools
Then came the lawyers then came the rules
Then came the trains and the trucks with their loads
And the dirty old track was the telegraph road

Then came the mines – then came the ore
Then there was the hard times then there was a war
Telegraph sang a song about the world outside
Telegraph road got so deep and so wide
Like a rolling river. . .

And my radio says tonight it’s gonna freeze
People driving home from the factories
There’s six lanes of traffic
Three lanes moving slow. . .

I used to like to go to work but they shut it down
I got a right to go to work but there’s no work here to be found
Yes and they say we’re gonna have to pay what’s owed
We’re gonna have to reap from some seed that’s been sowed
And the birds up on the wires and the telegraph poles
They can always fly away from this rain and this cold
You can hear them singing out their telegraph code
All the way down the telegraph road

You know I’d sooner forget but I remember those nights
When life was just a bet on a race between the lights
You had your head on my shoulder you had your hand in my hair
Now you act a little colder like you don’t seem to care
But believe in me baby and I’ll take you away
From out of this darkness and into the day
From these rivers of headlights these rivers of rain
From the anger that lives on the streets with these names
‘cos I’ve run every red light on memory lane
I’ve seen desperation explode into flames
And I don’t want to see it again. . .

From all of these signs saying sorry but we’re closed
All the way down the telegraph road

Album_Dire Straits - Love Over Gold

Prevod na srpski

Telegrafski put

Nekada davno dođe jedan čovek stazom
Prepešačio je trideset milja sa svežnjem na leđima
I spustio je svoj tovar gde je mislio da je najbolje
Napravio sebi dom u divljini
Sagradio je kolibu i ostavu za zimu
I kraj obale hladnog jezera izorao zemlju
I tom stazom i drugi putnici dojezdiše
I nikad nisu išli dalje, ne, nikad nisu išli nazad
Onda nastadoše crkve pa nastadoše škole
Onda dođoše advokati pa nastadoše pravila
Onda su došli vozovi i kamioni sa tovarima svojim
A prljava stara staza postade telegrafski put

Onda nastadoše rudnici – onda dođoše rude
Onda dođođe vremena teška pa je bio rat
Telegraf je pevao pesmu o spoljašnjem svetu
Telegrafski put je postao tako dubok i tako širok
Kao zatalasana reka…

A moj radio kaže, večeras će zamrznuti
Ljudi se iz fabrika voze kući
U šest saobraćajnih traka
U tri trake se sporo kreću…

Nekada sam voleo da idem da radim ali obustavili su ga
Ja imam pravo da idem na posao ali posla nigde nema
Da, a kažu da ćemo morati platiti dugove
Moraćemo požnjeti od malo semena što se posadi
A ptice gore na žicama i telegrafskim stubovima
One uvek mogu odleteti od ove kiše i ove hladnoće
Možete ih čuti kako pevaju svoj telegrafski kod
Čitavim putem niz telegrafski put

Znaš da bih pre zaboravio ali sećam se onih večeri
Kada je život bio samo opklada na trku među svetlima
Glavu si držala na mom ramenu, ruku u mojoj kosi
Sada se ponašaš malo hladnije, kao da ti nije stalo
Ali veruj mi dušo i ja ću te odvesti
Iz ovog mraka u dan
Od ovih reka farova, ovih reka kiše
Od besa što živi na ulicama sa ovim imenima
jer ja sam prošao kroz svako crveno svetlo na putu sećanja
Video sam kako očaj eksplodira u plamenu
I ne želim da to ponovo vidim…

Od svih ovih znakova na kojima piše “žao nam je, zatvoreno”
Niz taj telegrafski put, do kraja

One thought on “Dire Straits – Telegraph Road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles