Kelly Clarkson – The Trouble With Love Is

Love can be a many splendored thing
Can’t deny the joy it brings
A dozen roses, diamond rings
Dreams for sale and fairy tales
It’ll make you hear a symphony
And you just want the world to see
But like a drug that makes you blind,
It’ll fool ya every time

The trouble with love is
It can tear you up inside
Make your heart believe a lie
It’s stronger than your pride
The trouble with love is
It doesn’t care how fast you fall
And you can’t refuse the call
See, you got no say at all

Now I was once a fool, it’s true
I played the game by all the rules
But now my world’s a deeper blue
I’m sadder, but I’m wiser too
I swore I’d never love again
I swore my heart would never mend
Said love wasn’t worth the pain
But then I hear it call my name

(The trouble with) The trouble with love is
It can tear you up inside
Make your heart believe a lie
It’s stronger than your pride
The trouble with love is
It doesn’t care how fast you fall
And you can’t refuse the call
See, you got no say at all

Every time I turn around
I think I’ve got it all figured out
My heart keeps callin’ and I keep on fallin’
Over and over again
This sad story always ends the same
Me standin’ in the pourin’ rain
It seems no matter what I do
It tears my heart in two

(The trouble with love is) The trouble with love, yeah
(It can tear you up inside) It can tear you up inside
(Make your heart believe a lie) Make your heart believe a lie
It’s stronger than your pride

(The trouble with love is)
It’s in your heart
It’s in your soul (doesn’t care how fast you fall)
You won’t get no control
(and you can’t refuse the call)
See, you got no say at all

(The trouble with love is) Oh, yeah
(It can tear you up inside)
(Make your heart believe a lie)

hp_Kelly Clarkson - The Trouble With Love Is

Prevod na srpski

Problem sa ljubavlju je u tome što

Ljubav ume da bude divna stvar
Ne mogu poreći radost koju donosi
Tuce ruža, dijamantsko prstenje
Snove na prodaju, i bajke
Učiniće da čuješ simfoniju
I želiš samo da ceo svet vidi
Ali kao droga od koje oslepiš,
Prevariće te svaki put

Problem sa ljubavlju je u tome što
te može iskidati iznutra
učiniti da tvoje srce poveruje u laž
Jača je od tvog ponosa
Problem sa ljubavlju je u tome što
je nije briga koliko brzo ćeš pasti
A ti ne možeš odbiti taj poziv
Vidiš, ti se tu ne pitaš baš ništa

Eto, ja sam jednom bila luda, istina je
Igrala sam tu igru po svim pravilima
Ali sada je moj svet tužniji
Ja sam tužnija, ali sam i mudrija
Zaklela sam se da nikad neću voleti ponovo
Zaklela sam se da se moje srce neće nikad oporaviti
Rekla da ljubav nije vredna tog bola
Ali onda sam je čula kako me doziva

(Problem sa) Problem sa ljubavlju je u tome što
te može iskidati iznutra
učiniti da tvoje srce poveruje u laž
Jača je od tvog ponosa
Problem sa ljubavlju je u tome što
je nije briga koliko brzo ćeš pasti
A ti ne možeš odbiti taj poziv
Vidiš, ti se tu ne pitaš baš ništa

Svaki put kad pogledam iza sebe
mislim da sad sve mi je jasno
Moje srce nastavlja da zove i ja nastavljam da padam
ponovo i ponovo
Ta tužna priča uvek se isto završi
sa mnom kako stojim na pljusku
Čini se da, bez obzira šta uradila
Ona mi slomije srce na dva dela

(Problem sa ljubavlju je u tome što) Problem sa ljubavlju, da
(Može te iskidati iznutra) Može te iskidati iznutra
(Učiniti da tvoje srce poveruje u laž) Učiniti da tvoje srce poveruje u laž
Jača je od tvog ponosa

(Problem sa ljubavlju je u tome što)
Ona je u tvom srcu
Ona je u tvojoj duši (nije je briga koliko brzo padaš)
Nećeš imati nikakvu kontrolu
(i ne možeš odbiti taj poziv)
Vidiš, ti se tu ne pitaš ništa

(Problem sa ljubavlju je u tome što) Oh, da
(Može te iskidati iznutra)
(Učiniti da tvoje srce poveruje u laž)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles