Sting – The Book Of My Life

Let me watch by the fire and remember my days
And it may be a trick of the firelight
But the flickering pages that trouble my sight
Is a book I’m afraid to write

It’s the book of my days, it’s the book of my life
And it’s cut like a fruit on the blade of a knife
And it’s all there to see as the section reveals
There’s some sorrow in every life

If it reads like a puzzle, a wandering maze
Then I won’t understand ’til the end of my days
I’m still forced to remember,
Remember the words of my life

There are promises broken and promises kept
Angry words that were spoken, when I should have wept
There’s a chapter of secrets, and words to confess
If I lose everything that I possess
There’s a chapter on loss and a ghost who won’t die
There’s a chapter on love where the ink’s never dry
There are sentences served in a prison I built out of lies.

Though the pages are numbered
I can’t see where they lead
For the end is a mystery no-one can read
In the book of my life

There’s a chapter on fathers a chapter on sons
There are pages of conflicts that nobody won
And the battles you lost and your bitter defeat,
There’s a page where we fail to meet

There are tales of good fortune that couldn’t be planned
There’s a chapter on god that I don’t understand
There’s a promise of Heaven and Hell but I’m damned if I see

Though the pages are numbered
I can’t see where they lead
For the end is a mystery no-one can read
In the book of my life

Now the daylight’s returning
And if one sentence is true
All these pages are burning
And all that’s left is you

Though the pages are numbered
I can’t see where they lead
For the end is a mystery no-one can read
In the book of my life

Album_Sting - Sacred Love

Prevod na srpski

Knjiga o mom životu

Pusti me da čuvam vatru i svog vremena prisećam se
I možda je to trik odsjaja vatre
Ali te treperave stranice što mi vid mute
Čine knjigu koju se plašim da napišem

To je knjiga o mojim danima, to je knjiga o mom životu
I presečena je kao voće na ivici noža
I sve je na videlu kako se presek otkriva
U svakom životu tuge ima

Ako se shvata kao zagonetka, nestalna zbrka
Onda neću razumeti do kraja svog života
I dalje sam prisiljen da pamtim,
Pamtim reči života moga

Tu su obećanja prekršena i obećanja ispunjena
Izrečene teške reči, kad trebalo je da lijem suze
Ima jedno poglavlje tajni i reči priznanja
Ako izgubim sve što imam
Ima jedno poglavlje o gubitku i jedan duh koji neće da umre
Ima jedno poglavlje o ljubavi gde mastilo nikad nije suvo
Tu su rečenice servirane u zatvoru koji sam od laži sagradio.

Iako su stranice numerisane
Ja ne vidim gde one vode
Jer kraj je misterija koju niko ne može da pročita
U knjizi mog života

Ima jedno poglavlje o očevima, poglavlje o sinovima
Tu su stranice sukoba u kojima niko pobedio nije
I bitke koje si izgubila i tvoj gorak poraz,
Ima jedna stranica na kojoj smo propustili da se sretnemo

Ima priča o sreći koja nije mogla biti planirana
Ima jedno poglavlje o bogu koje ne razumem
U njemu je obećani Raj i pakao ali proklet sam ako vidim

Iako su stranice numerisane
Ja ne vidim gde one vode
Jer kraj je misterija koju niko ne može da pročita
U knjizi mog života

Sad se vraća svetlost dana
I ako je jedna rečenica istinita
Sve ove stranice gore
I ti si sve što preostaje

Iako su stranice numerisane
Ja ne vidim gde one vode
Jer kraj je misterija koju niko ne može da pročita
U knjizi mog života

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles