The Doors – When The Music’s Over

Yeah, c’mon

When the music’s over
When the music’s over, yeah
When the music’s over
Turn out the lights
Turn out the lights
Turn out the lights, yeah

When the music’s over
When the music’s over
When the music’s over
Turn out the lights
Turn out the lights
Turn out the lights

For the music is your special friend
Dance on fire as it intends
Music is your only friend
Until the end
Until the end
Until the end

Cancel my subscription to the Resurrection
Send my credentials to the House of Detention
I got some friends inside

The face in the mirror won’t stop
The girl in the window won’t drop
A feast of friends
Alive she cried
Waitin’ for me
Outside!

Before I sink
Into the big sleep
I want to hear
I want to hear
The scream of the butterfly

Come back, baby
Back into my arm
We’re gettin’ tired of hangin’ around
Waitin’ around with our heads to the ground

I hear a very gentle sound
Very near yet very far
Very soft, yeah, very clear
Come today, come today

What have they done to the earth?
What have they done to our fair sister?
Ravaged and plundered and ripped her and bit her
Stuck her with knives in the side of the dawn
And tied her with fences and dragged her down

I hear a very gentle sound
With your ear down to the ground
We want the world and we want it…
We want the world and we want it…
Now
Now?
Now!

Persian night, babe
See the light, babe
Save us!
Jesus!
Save us!

So when the music’s over
When the music’s over, yeah
When the music’s over
Turn out the lights
Turn out the lights
Turn out the lights

Well the music is your special friend
Dance on fire as it intends
Music is your only friend
Until the end
Until the end
Until the end!

Album_The Doors - Strange Days

Prevod pesme

Kad muzika stane

Da, idemo

Kad muzika stane
Kad muzika stane, da
Kad muzika stane
Ugasi svetla
Ugasi svetla
Ugasi svetla, da

Kad muzika stane
Kad muzika stane
Kad muzika stane
Ugasi svetla
Ugasi svetla
Ugasi svetla

Jer muzika je tvoj poseban drug
Pleši na vatri što i jeste njen smisao
Muzika je tvoj jedini drug
Do kraja
Do kraja
Do kraja

Otkaži moju pretplatu na Uskrsnuće
Pošalji moje akreditacije u Popravni dom
Tamo imam nekih drugova

Taj lik u ogledalu neće prestati
Ta devojka na prozoru neće napustiti
Druženje
Živa, plakala je
Čekajući me
Napolju!

Pre nego što utonem
U dubok san
Želim da čujem
Želim da čujem
Vrisak leptira

Vrati se, dušo
Nazad u moje naručje
Postajemo umorni od tumaranja okolo
Od čekanja prekrštenih ruku i pognutih glava

Čujem neki blagi zvuk
Jako blizu a opet jako daleko
Prigušen, da, jako jasan
Dođi danas, dođi danas

Šta su to učinili zemlji?
Šta su uradili našoj lepoj sestri?
Opustošili i opljačkali i pokidali je i grizli je
Boli je noževima u osvit zore
I vezivali je ogradama i upropaštavali je

Čujem neki blagi zvuk
Kad prisloniš uho na zemlju
Želimo čitav svet i želimo to…
Želimo čitav svet i želimo to…
Odmah
Odmah?
Odmah!

Persijska noć, dušo
Vidi svetlo, dušo
Spasi nas!
Isuse!
Spasi nas!

I zato, kad muzika stane
Kad muzika stane, da
Kad muzika stane
Ugasi svetla
Ugasi svetla
Ugasi svetla

Pa muzika je tvoj poseban drug
Pleši na vatri što i jeste njen smisao
Muzika je tvoj jedini drug
Do kraja
Do kraja
Do kraja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles