Nina Badrić – I zato znam

Bože, pronićeš me svega i poznaješ
Ti znaš kada sjednem i kada ustanem
iz daleka Ti već misli moje poznaješ

Kada čujem riječi te
kada pomislim na sve
što si mi dao

Kada vidim ptica let
kad’ procvjeta malen cvijet
znam da si znao

Da ću i ja jednom vidjeti
kako lijep je ovaj svijet
i da ću svima reći
Tvoju riječ

Znam da si htio da
danas ovdje budem ja
hvala Ti za to

Znam da jednak si nam Ti
al’ opet toliko drukčiji
znam da je tako

Jer je ljubav koju pružaš mi
toliko velika
i zato znam da važna sam Ti ja

I zato znam sve sto si činio
za nas sve, za Tvoje malene
i zato ja sad tu sam zbog Tebe
svaka suza koju za nas si pustio
pokazuje da nada nije daleko

Moj sad život imaš smisla dar
koji sam toliko tražila
sve zbog Tebe

Kad bi i drugi krenuli
a ne posrtali protiv sebe
spoznali bi da si ono za čim’ su zuđeli
spoznali bi koliko ih voliš Ti

Album_Tvoje ljubavi sam zedan_Croatia Records

English Translation

And That’s Why I Know

God, you’ll understand everything and you recognise it all
You know when I’m sitting and standing
from afar, You already know my thoughts

When I hear those words
when I think of everything
you gave me

When I see a bird flying
when a small flower blossoms
I know that you knew

That I will see one day
how beautiful this world is
and that I will tell everyone
your word

I know that you wanted
me to be here today
I thank You for that

I know that You are equal to us
but then again, so different
I know that it’s like that

Because the love that you’re giving me
is so huge
and that’s why I know that I’m important to You

And that’ why I know that everything you did
for all of us, for Your little ones
and that’s why I’m here, because of You
ever tears that you have shed for us
shows that hope is not far

My life you have now, a meaningful gift
that I have been looking for
it’s all because of You

If others would have started
and not have staggered against you
they would find out that you are the one they have been longing for
they would find out how much You love them

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles