David Bowie – Heroes

I, I will be king
And you, you will be queen
Though nothing will drive them away
We can beat them, just for one day
We can be heroes, just for one day

And you, you can be mean
And I, I’ll drink all the time
‘Cause we’re lovers, and that is a fact
Yes we’re lovers, and that is that

Though nothing will keep us together
We could steal time, just for one day
We can be heroes, forever and ever
What do you say?

I, I wish you could swim
Like the dolphins, like dolphins can swim
Though nothing, nothing will keep us together
We can beat them, for ever and ever
Oh we can be heroes, just for one day

I, I won’t be king
And you, you won’t be queen
Though nothing will drive them away
We can be heroes, just for one day
We can be us, just for one day

I, I can remember
Standing, by the wall
And the guns, shot above our heads
And we kissed, as though nothing could fall
And the shame, was on the other side
Oh we can beat them, for ever and ever
Then we could be heroes, just for one day

We can be heroes
We can be heroes
We can be heroes
Just for one day
We can be heroes

We’re nothing, and nothing will help us
Maybe we’re lying, then you better not stay
But we could be safer, just for one day

Prevod na srpski

Heroji

Ja, ja ću biti kralj
A ti, ti ćeš biti kraljica
Iako ih ništa neće oterati
Možemo ih nadmašiti, samo jedan dan
Možemo da budemo heroji, samo jedan dan

I ti, ti možeš biti zla
A ja, ja ću piti sve vreme
Jer smo mi ljubavnici i to je činjenica
Da, mi smo ljubavnici i to je to

Iako nas ništa neće držati zajedno
Možemo da ukrademo vreme, samo na jedan dan
Možemo da budemo heroji, zauvek i zanavek
Šta kažeš?

Ja, ja bih voleo da umem da plivam
Kao delfini, kao što delfini umeju da plivaju
Iako ništa, ništa nas neće držati zajedno
Možemo ih nadmašiti, zauvek i zanavek
O, mi možemo da budemo heroji samo na jedan dan

Ja, ja neću biti kralj
A ti, ti nećeš biti kraljica
Iako ih ništa neće oterati
Možemo da budemo heroji, samo jedan dan
Možemo da budemo mi, samo jedan dan

Ja, ja se sećam
Stojim pored zida
I pištolji, pucnjava iznad naših glava
I mi se ljubimo, kao da ništa nije moglo pasti
A stid je bio na drugoj strani
Možemo ih nadmašiti, zauvek i zanavek
Onda bismo mogli da budemo heroji, samo jedan dan

Možemo da budemo heroji
Možemo da budemo heroji
Možemo da budemo heroji
Samo jedan da
Možemo da budemo heroji

Mi smo ništa, i ništa nam neće pomoći
Možda lažemo, onda bolje nemoj da ostaneš
Ali mogli bismo da budemo bezbedniji samo jedan dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles